Actievoorwaarden Dummie boek

Acties
Bij het openen van een beleggingsrekening ontvangt de nieuwe klant het boek 'Beleggen voor Dummies'. Deze actie wordt georganiseerd ter promotie van de diverse rekeningen van Alex. Op deze acties zijn de Actievoorwaarden van toepassing.

Alex
BinckBank N.V. handelend onder de naam Alex Vermogensbank;

Deelnemer
De nieuwe klant van Alex die tussen 1 oktober 2014 en 31 december 2014 een rekening zelf beleggen, vermogensbeheer of fondsbeleggen opent.

Geopende rekening
Een Alex rekening is geopend als Alex de aanvraagformulieren heeft verwerkt, goedgekeurd en een identificatiestorting (een storting van een bedrag op de nieuwe rekening vanaf een externe rekening met dezelfde tenaamstelling) door de klant is uitgevoerd en door Alex is goedgekeurd;

Klant
Een (rechts)persoon die klant van Alex Vermogensbank is en waarvoor Alex één of meerdere beleggngsrekeningen heeft geopend.

Cadeau
Alex Vermogensbank stuurt één exemplaar van het boek 'Beleggen voor Dummies' naar het opgegeven adres van de nieuwe klant.

Aanvaarding actievoorwaarden
Door deelname aan de Actie accepteert de klant automatisch de Actievoorwaarden. Alex mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert Alex via de Site. 

Deelname
Deelname aan de Actie staat open voor iedere klant die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die tussen 1 oktober 2014 en 31 december 2014 een rekening zelf beleggen opent.

Actieperiode
De Actie loopt van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2014.

Vragen en opmerkingen?
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze actie of wilt u zich uitschrijven van deelname, richt u zich dan tot: Alex Spanje & Portugal T: +34 952 924 011 E: info@alexspanje.com