Rendement en risico's Binck Comfort

comfort_rendement-en-risico_hero

Rendement


Uiteindelijk draait beleggen natuurlijk om rendement. 
Of het lukt om uw vermogen te laten groeien en hoe veel, is afhankelijk van de markt. 
Al zullen wij er alles aan doen om uw doelen te halen.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van beleggingsplannen:

Philip, 52 jaar en woont samen met zijn vrouw.
"Onze kinderen zijn al het huis uit en ik begin langzaam af te tellen richting mijn pensioen. Momenteel werk ik nog 4 dagen per week. Ik heb vroeger zelf belegd, maar ik besteed mijn tijd vandaag de dag liever aan mijn kleinkind. Daarom laat ik mijn geld beleggen bij Binck. Mijn doel? Mijn pensioen aanvullen. Momenteel gaat alles goed, ik heb ook al een en ander op papier laten zetten, maar niemand weet wat morgen brengt. Ik kom liever niet te veel aan ons geld als het aankomt op onvoorziene uitgaven, dus heb ik ervoor gekozen om te laten beleggen. Voorzichtig te beleggen. Met een beleggingstermijn van minder dan tien jaar loop ik liever niet te veel risico's. Al begrijp ik dat ze er zijn."

Beheerplan voor Philip:
Bedrag dat Philip wil laten beleggen: € 80.00
Deel van zijn kapitaal dat Binck nastreeft te behouden wanneer de markt daalt: € 74.000
Beleggingsmix waarmee Philip start: 37,5% aandelenfonds en 62,5% obligatiefonds

Gemiddeld jaarlijks brutorendement*:
                          positief scenario      gemiddeld scenario   negatief scenario
Over 5 jaar            + 6,6%                  + 2,3%                              - 1,6% 
Over 1 jaar            + 18,1%                + 2,8%                             - 7,5%Victor, 42 en getrouwd met Laura
"Samen hebben we een dochter, Sophie. Beleggen interesseert me, maar ik heb helaas niet de tijd om er zelf elke dag mee bezig te zijn. Daarom laat ik beleggen bij Binck. Persoonlijk vind ik dat mijn geld vooral moet renderen en ja, daar mag een zeker risico tegenover staan. Als de markt het even minder doet, wacht ik gewoon af, ik heb mijn geld immers niet onmiddellijk nodig en zie beleggen vooral op de langere termijn. Daarbij, Binck denkt naast groei ook aan het behoud van mijn geld. En dat is fijn." 

Beheerplan voor Victor 
Bedrag dat Victor wil laten beleggen: € 115.00
Deel van zijn kapitaal dat Binck nastreeft te behouden wanneer de markt daalt: € 92.00o
Beleggingsmix waarmee Victor start: 100% aandelenfonds en 0% obligatiefonds

Gemiddeld jaarlijks brutorendement*
                         positief scenario      gemiddeld scenario   negatief scenario
Over 5 jaar            + 14%                  + 4,3%                              - 4,2% 
Over 1 jaar            + 33,2%                + 6%                               - 20%

*Bij het berekenen van deze rendementen zijn we ervan uitgegaan dat de persoonlijke situatie niet verandert en dat zijn beheerplan dus van toepassing blijft tijdens de beschouwde periode.

De voorgestelde persoonlijke situaties zijn fictieve voorbeelden. De rendementen zijn berekend op basis van in het verleden gesimuleerde resultaten van het beleggingsmodel in de periode van 1 januari 1999 tot en met 8 september 2016.

Hierbij toont het negatieve scenario het slechtste jaarresultaat dat we in deze periode hebben gemeten. Het rendement getoond in het positieve scenario is een erg hoog jaarrendement. Dit is in maar 5% van de gevallen behaald.

Het getoonde rendement wordt uitsluitend ter illustratie gebruikt op basis van de parameters die hierboven staan vermeld en vormt geen enkele garantie voor toekomstige prestaties. Door de beheervergoeding en overige kosten zal het nettorendement lager uitvallen. Uw rendement is tevens sterk afhankelijk van de startdatum van de belegging. Daarom kan het rendement in uw persoonlijke portefeuille afwijken.

De rendementen die op de beurs zijn behaald in de afgelopen decennia werden gerealiseerd bij een dalende rente. Het is niet zeker dat soortgelijke rendementen worden behaald in de komende jaren bij de huidige lagere rentestand. Dit kan ook het toekomstige rendement van de aandelen- en obligatiebeleggingen van Binck Comfort beïnvloeden.

De waarde van uw belegging kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer weten of rekening openen?


Neem contact met ons op via onderstaand formulier en dan ontvangt u alle informatie over Binck Comfort!