Veelgestelde vragen Binck Comfort

comfort-werking

Antwoorden over Binck Comfort


1. Hoe wordt mijn geld belegd

Het vermogensbeheer door Binck Comfort heeft als doel uw vermogen te laten groeien waarbij de focus ligt op vermogensbehoud. Daarbij wordt er op een kostenefficiënte manier belegd. Het uitgangspunt van “Laten Beleggen” bij Binck is dat voor de meeste beleggers verliezen zwaarder wegen dan dat ze een vergelijkbare winst waarderen. Anders gezegd het onbehagen bij een verlies van 10% is sterker dan de vreugde bij een winst van 10%.

Daarom hanteren we een beleggingsstrategie met een asymmetrisch risicoprofiel. Als de aandelenbeurzen tegenvallend presteren en uw vermogen krimpt, dan zullen we minder in het risicovollere aandelenfonds beleggen. Als de aandelenbeurzen daarentegen goed presteren en uw vermogen groeit, dan wordt het risico op een zwaar verlies gedurende dat jaar steeds kleiner. We kunnen dan meer risico nemen en zullen dan meer in aandelen beleggen. 

Op basis van uw draagkracht en bereidheid om risico te nemen, uw beleggingsdoelstellingen en –horizon bepalen we welke mate van risico verantwoord is voor het beheer van uw vermogen.

2. Wat voor rendement kan ik verwachten?
Het te verwachten rendement is afhankelijk van het bufferpercentage dat uit uw beheerplan volgt. Wanneer uit uw beheerplan blijkt dat voor uw persoonlijke situatie een kleinere buffer geschikt is, dan zult u in ongunstige markten weinig verlies lijden, maar is ook uw groeipotentieel beperkt. Als daarentegen uit uw beheerplan blijkt dat u meer risico kunt en wilt nemen, dan past daar een grotere buffer bij. In dat geval kunt u in gunstige markten sterk profiteren van hoge rendementen, maar uw vermogen is in ongunstige markten ook minder goed beschermd.

Hieronder staat een aantal scenario’s:
comfort-rendementen
3. Wat zijn de risico's?
Beleggingen waarbij er kansen zijn op een hoger rendement, brengen meestal ook een groter risico met zich mee. En wilt u minder risico, dan is het rendement vaak lager. Maar welke keuzes u ook maakt, beleggen en risico gaan hand in hand. Uw inleg kan dus minder waard worden en er kunnen jaren zijn dat u verlies lijdt.

Bij Binck vinden we het belangrijk om u goed te informeren. Bij een eventuele sterke daling (vanaf 10%) van uw vermogen wordt u door Binck geïnformeerd. Met name in het geval dat door koersdalingen uw buffer nagenoeg of volledig verloren gegaan is, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. 

4. Wat zijn de kosten?
De opbouw van de kosten bij Binck Comfort is als volgt:

Kosten

Voor het beheer van uw vermogen rekenen we een vergoeding van 0,60% over het beheerde vermogen. Deze kosten worden ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht.

De totale kosten bedragen momenteel maximaal 1,41% over het beheerde vermogen op jaarbasis. Een overzicht van de totale kosten vindt u hier.

Voor alle genoemde kosten geldt dat tariefswijzigingen zijn voorbehouden.

4. Welke garanties zijn er voor mijn vermogen wanneer er iets met BinckBank gebeurt?
Er bestaan verschillende maatregelen om uw vermogen te beschermen. Allereerst staan alle banken in Nederland onder doorlopend toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). Eén van de eisen die DNB stelt aan een bank is een minimum eigen vermogen. Dit eigen vermogen stelt een bank in staat ook na veel tegenslag nog steeds aan haar verplichtingen richting haar cliënten te kunnen voldoen. (Indien een Nederlandse bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen zijn onder de voorwaarden van het depositogarantiestelsel de tegoeden die een cliënt op een betaal- of spaarrekening aanhoudt tot maximaal EUR 100.000,- per persoon gegarandeerd.) Indien BinckBank in bijzondere omstandigheden niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen, dan voorziet het Beleggerscompensatiestelsel in een vergoeding tot EUR 20.000 per persoon voor uw effecten.

Verder beschermt ook de Wet giraal effectenverkeer (Wge) uw beleggingen. Op het moment dat Wge-effecten zijn geleverd, geldt de cliënt, op wiens effectenrekening de effecten zijn bijgeschreven, als mede-eigenaar van de betreffende effecten in het door BinckBank beheerde verzameldepot. Alle cliënten die deze stukken in bewaring hebben (de deelgenoten) verkrijgen samen en naar evenredigheid van ieders tegoed het collectieve eigendom van het verzameldepot, d.w.z. van alle in bewaring zijnde effecten van het betreffende fonds. U loopt vanaf het tijdstip van levering geen risico bij een faillissement van BinckBank omdat de rechten op deze effecten een rechtstreekse vordering betreft op het verzameldepot.

Meer weten of rekening openen?


Neem contact met ons op via onderstaand formulier en dan ontvangt u alle informatie over Binck Comfort!