handelen bij overnames

In de vorige column besprak in de invloed van overname nieuws op de beurzen. Heeft u een aandeel op het oog waarvan u verwacht dat overnameperikelen de koers omhoog zullen stuwen? Dan zijn er meerdere manieren om daarvan te profiteren. Ik leg u een aantal mogelijkheden uit.

Koop van het aandeel
Door het kopen van het betreffende aandeel wordt u mede-eigenaar van het bedrijf, wat betekent dat een geïnteresseerde partij een bod moet doen om het aandeel van u over te nemen. Oftewel, komt er een officieel bod dan ontvangt u daar (van Alex) bericht van en u kunt vervolgens besluiten uw stukken aan te melden. In de vorige column noemde ik u ook dat, afhankelijk van de onzekerheden van de overname, de koers van het aandeel op de beurs ook richting het niveau van het bod loopt. U kunt daarop dus ook besluiten gewoon uw aandelen op basis van de stijging te verkopen en niet de overname-procedure (en onzekerheden) af te wachten.

Komt uw visie niet uit, komt er geen overname en gaat de koers van het aandeel omlaag, dan heeft u met de koop van het aandeel wel het volledige neerwaartse risico.

Koop van een calloptie
Een andere manier om in te spelen op een stijging van het aandelen is het kopen van een calloptie. Zoals u weet betaalt u de optiepremie en heeft u daarmee recht tot en met de expiratiedatum de aandelen af te nemen op de overeengekomen prijs. Hoe meer uw afnameprijs boven de actuele koers van het aandeel ligt, hoe goedkoper de optie is. Verwacht u dus een hoog overname bod, dan kunt u relatief goedkoop callopties kopen. Dit zijn dan de zogenoemde out-of-the-money opties. Komt uw visie uit en stijgt de koers sterk, dan kunnen uw opties at-the-money of zelfs in-the-money worden en een hoge waarde krijgen.

Komt uw visie niet uit en blijft het aandeel gelijk, daalt het of stijgt het slechts beperkt, dan zullen de opties waardeloos aflopen. Maar meer dan de (beperkte) investering van de callopties kunt nu niet verliezen.

Goed om te weten, heeft u opties en is de overname definitief, dan zullen uw opties op basis van de ‘fair value’-methodiek worden afgewikkeld. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Alex Spanje.

plaatjecolumn

Kopen van een turbo (sprinter) long
U kunt ook besluiten een turbo of sprinter long op het aandeel te kopen. Dat is als het ware een gefinancierd aandeel, waarbij de bank haar deel via een stop-loss heeft afgeschermd. Voor u betekent dat dus een lagere investering dan de koop van het aandeel, maar bij het bereiken van een ondergrens wordt u uitgestopt en heeft u geen positie meer.

Deze kenmerken kunnen handig voor u zijn, want als uw visie van stijging niet uitkomt, wordt u verlies beperkt door de stop-loss. En komt uw visie wel uit, dan is de gehele waardestijging van het aandeel voor u, ondanks de lagere investering dan koop van het aandeel.

Conclusie
Heeft u een bedrijf op het oog waar u een overname verwacht? Dan kunt u op verschillende manieren een positie innemen om daarvan te profiteren. Per beleggingsinstrument zullen de uitkomsten dan ook verschillend zijn, ook in het geval uw visie niet of gedeeltelijk uitkomt. En kiest u bijvoorbeeld voor het kopen van een call-optie, dan heeft u nog de keuze uit verschillende looptijden en uitoefenprijzen. En natuurlijk kunt u tussentijds ook switchen, bijvoorbeeld van aandelen naar opties. Uiteindelijk zullen de afwegingen per persoon anders zijn, wij helpen u graag de goede afwegingen te maken!

De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel.