winst per aandeel

In de afgelopen periode heb ik uitvoerig aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van trackers. De vorige column was voorlopig de laatste over dit onderwerp. Ik denk dat ik heel veel behandeld heb, heeft u nog vragen of opmerkingen, laat het me weten!

De komende periode ga ik per keer een actueel onderwerp behandelen. Dit zal een onderwerp zijn dat een klant van ons heeft aangedragen. Dat kan zijn een vraag die iemand telefonisch aan ons heeft gesteld, tijdens een seminar of op kantoor, of via de social media.

Wat is winst?

Binnen de fundamentele analyse zijn er heel veel verschillende variabelen die door beleggers gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan eigen vermogen, winst voor belasting of dividendrendement. Een andere veel gebruikte variabele is de winst per aandeel.

Vooral aan het begin van het jaar wordt er gestrooid met deze getallen. Analisten, columnisten, adviseurs, beleggers, etc. gebruiken deze getallen te pas en te onpas. Tijdens de eerste (beurs) week van dit jaar meldden veel beleggers van ons weer de koers/wint verhoudingen van hun aandelen, de aandelen waarin ze geïnteresseerd waren of de gemiddelden van een beurs. Wij kregen hier niet zo zeer vragen over, maar meer constateringen van klanten. Als wij vervolgens vragen op welke cijfers dit gebaseerd is, moeten zij ons het antwoord schuldig blijven. Vandaar dat ik hier u wat meer duidelijkheid over wil verschaffen. Immers, u moet beslissingen maken op de juiste feiten!

 

Koers/Winst per aandeel

De hierboven genoemde Koers/Winst per aandeel kan een indicator zijn om in te schatten of een aandeel relatief goedkoop of duur is. De Koerst/Winst-verhouding wordt vaak afgekort met K/W verhouding. In het Engels is dit de P/E ratio (Price –to-earnings ratio). Het getal komt tot stand door de actuele koers van een aandeel, daar kunnen weinig misverstanden over bestaan, te delen door de winst, en daar wil ik wel bij stil blijven staan. Op het moment van schrijven (tweede week van januari 2016) is de koers van DSM rond de EUR 44. Maar wat is de winst? Daarvoor moeten we de systemen in duiken. Maar eerst wil ik nog benoemen dat een belegger voor zijn- of haar investering in de toekomst moet kijken. Daarom is het van groter belang om voor de berekening van K/W naar de winst in de toekomst te kijken dan naar het verleden. Wel kan het verstandig zijn om deze getallen met elkaar te vergelijken, maar om een goede inschatting van uw aandeel te maken, moet u kijken wat de toekomst u mogelijk kan brengen. Het liefst neemt u hierbij een inschatting over meerdere jaren. Dus in het voorbeeld van DSM kunt u uit het onderstaande overzicht aflezen dat de winst per aandeel (WPA), geschat (!) door analisten voor de komende jaren het volgende is:

2016: 2,53

2017: 3,03

Als u vervolgens deze verwachte winsten deelt door de huidige koers van: EUR 43,60, komt de K/W uit op:

2016: 17,3

2017: 14,5

Het gemiddelde K/W van deze twee jaren is: 15,9.


Wat zegt dat getal?

Dan heb ik nog niet behandeld wat dit getal nou eigenlijk betekent. Is het bovengenoemde getal nu hoog of laag? Als eerste wil ik daarbij opmerken dat hoe lager het getal hoe beter het in principe is. Dit getal wil namelijk zeggen hoeveel keer u de verwachte winst per aandeel betaalt. In het voorbeeld van DSM betaalt u dus 15 x de verwachte winst van de onderneming. Nu u weet wat het getal in absolute zin betekent, is het ook van belang om een relatieve waarde eraan te koppelen. Daarbij wil ik heel duidelijk aangeven dat dit sterk afhankelijk is van meerdere factoren, zoals de sector waarin het bedrijf opereert, het gehele markt sentiment, etc. En, het gaat om de groei. Dus niet enkel kijken naar één getal. In ons voorbeeld van DSM is er een verwachte stijging van de winst per aandeel van 2,53 naar 3,03 en daardoor gaat de verwachte K/W naar beneden (gebaseerd op de huidige koers) en dat is gunstig. Kijkt u ook eens in de tabel naar de winst per aandeel van de jaren 2012 tot en met 2015. Bijvoorbeeld de winst per aandeel in 2014 is EUR: 0,78, dat geeft een K/W verhouding van 64,9!

U ziet als iemand het heeft over de K/W verhouding is het dus van het aller grootste belang te weten op welke winst het getal gebaseerd is.

Schiller, wie kent hem niet!?

Een afgeleide waardering is die van de econoom Robert Shiller: de Shiller P/E. hierbij berekent hij de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar gecorrigeerd voor inflatie. Door een langere periode te gebruiken, filtert Schiller grote (economische) uitslagen eruit. Om u een idee te geven, over een langere termijn kennen de financiële markten een Shiller P/E van gemiddeld 18. De Verenigde Staten zit op 25, terwijl in Europa de gemiddelde Shiller P/E 16 bedraagt.

Conclusie

Dus, als vanaf nu iemand tegen u zegt, de K/W van Unilever is getal X, dan moet u als eerste erachter komen waar deze persoon de winst op baseert! Is dat gebaseerd op de winst van het aandeel van 2014 van 0,78 of die van de verwachte gemiddelde van 2016 en 2017: 2,78? Ik denk dat u als belegger voornamelijk naar de toekomst moet kijken, maar het verleden niet moet vergeten!
Hopelijk heb ik hiermee vele medebeleggers een antwoord gegeven op een vraag waarmee ze rondliepen.

 

De informatie in deze column is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel.