Duurzaam beleggen

Sinds 2011 heeft Alex Laten Beleggen een beleid op verantwoord beleggen dat aansluit op de United Nations Global Compact. De Global Compact bestaat uit tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De 2500 Europese en Amerikaanse aandelen waarin Alex Laten Beleggen belegt, worden door het gespecialiseerde bureau Sustainalytics ieder kwartaal gecontroleerd of ze niet in strijd zijn met deze principes. Daarnaast belegt Alex niet in bedrijven met betrokkenheid bij de meest controversiële wapens.

Bedrijven die na screening op deze principes negatief worden beoordeeld, verwijderen wij uit ons beleggingsuniversum zodat er geen aandelen meer van deze bedrijven worden aangekocht.

De uitsluitingscriteria voor het beleggingsbeleid van Alex Laten Beleggen hebben betrekking op

  • Mensenrechtenschendingen
  • Kinderarbeid en dwangarbeid
  • Belemmering van vakbondsvrijheid en/of collectieve onderhandeling
  • Milieuvervuiling
  • Corruptie
  • Ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van clusterwapens, anti-persoonsmijnen, chemische en biologische wapens, verarmd uranium en witte fosfor