Kosten

Wat kost het?


Voor ons is het net zo belangrijk dat uw geld groeit als voor u. Een deel van onze beloning zit hem namelijk in de prestatievergoeding van 10%. Die betaalt u alleen als uw vermogen groeit. Daarnaast zijn er nog product- en valutakosten en betaalt u belastingen.

Onkosten en prestatievergoeding

U betaalt een vaste onkostenvergoeding van 1% per jaar (inclusief btw). In tegenstelling tot veel andere vermogensbeheerders betaalt u daarnaast bij Alex geen transactiekosten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. De onkostenvergoeding wordt berekend over het gemiddelde vermogen op uw rekening en na afloop van elk kwartaal in rekening gebracht.

En zijn de beleggingsresultaten aan het eind van het jaar positief? Pas dan betaalt u 10% over de absolute groei van uw vermogen. En dan ook nog eens alleen als we eventuele verliezen van vorige jaren hebben goedgemaakt. Door dit Hoogste Prestatieniveau is het voor u en voor ons even belangrijk om een goed resultaat te halen!

Product- en valutakosten

Wanneer Alex voor u in obligatietrackers en/of aandelentrackers belegt, worden er door de aanbieders van de trackers productkosten berekend. Deze productkosten zijn verwerkt in de koers van de trackers.

Voor een defensieve portefeuille bedragen de kosten van trackers circa 0,13% en voor de niet-defensieve portefeuilles circa 0,12% op jaarbasis.

Omdat we ook beleggen in aandelen genoteerd in vreemde valuta, moeten we een deel van uw geld tijdelijk omwisselen van euro’s naar vreemde valuta en andersom. Die kosten verwerken we in de valutakoers. Voor uw beeld: bij een vermogen van € 50.000, betaalt u elk jaar ongeveer € 5 valutakosten.

Dit betaalt u aan belastingen

De Franse Financiële Transactie Tax is 0,2% over de aankooptransactie van de meeste Franse aandelen. Kopen we Italiaanse effecten dan betaalt u 0,1% Italiaanse Financiële Transactie Tax. En afhankelijk van het land wordt er 15% - 30% dividendbelasting over de dividenduitkering ingehouden.
  rekenvoorbeeld

Klik hier voor een kostenberekening per profiel. 

Vraag de startbox aan

Meer over onze kosten, het hoogste presentatieniveau en een rekenvoorbeeld vindt u in onze startbox.