Alex behoedzaam

Behoedzaam profiel

U ziet het rendementsverloop na aftrek van kosten van een behoedzame portefeuille met een beginwaarde van €25.000 en een instapmoment op 1 januari 2008. Het profiel Alex behoedzaam belegt voor 100% in grote Europese en Amerikaanse aandelen.

 

In de grafiek vergelijken wij het rendement van de voorbeeldportefeuille met twee indices. Het rendement van de benchmarks is inclusief netto dividend.

Let op: Bij Alex krijgt u een persoonlijke portefeuille. Uw Alex Vermogensbeheerportefeuille wordt samengesteld op basis van uw individuele gegevens en valt binnen de bandbreedte van uw gekozen beleggingsprofiel. Het startmoment en de grootte van uw ingelegde vermogen zijn eveneens factoren die invloed hebben op de samenstelling van uw portefeuille en daarmee op uw behaalde rendement. Daarom kan het individuele rendement van uw portefeuille afwijken van het rendement van de voorbeeldportefeuille.

 

behoedzaamapril
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Rendementen overige beleggingsprofielen

Bekijk ook de rendementen van de beleggingsprofielen Alex defensief, Alex offensiefAlex speculatief en Alex zeer speculatief.