Alex zeer speculatief

Zeer speculatief profiel

U ziet het netto rendementsverloop van een portefeuille met een beginwaarde van €25.000 en een instapmoment op 1 januari 2008. Het profiel Alex zeer speculatief belegt voor 50% in kleine, 25% in middelgrote en 25% in grote Europese aandelen.

In de grafiek vergelijken wij het rendement van de voorbeeldportefeuille met twee indices. Het rendement van de benchmarks is inclusief netto dividend.

Let op: Bij Alex krijgt u een persoonlijke op u afgestemde portefeuille. Uw Alex Vermogensbeheer- portefeuille wordt samengesteld op basis van uw individuele gegevens en valt binnen de bandbreedte van uw gekozen beleggingsprofiel. Het startmoment en de grootte van uw ingelegde vermogen zijn eveneens factoren die invloed hebben op de samenstelling van uw portefeuille en daarmee op uw behaalde rendement. Daarom kan het individuele rendement van uw portefeuille afwijken van het rendement van de voorbeeldportefeuille.

zeerspeculatiefapril
* Na aftrek van kosten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Rendementen overige beleggingsprofielen

Bekijk ook de rendementen van de beleggingsprofielen Alex behoedzaam, Alex defensiefAlex offensief en Alex speculatief.