Risico's

Risico van ons actieve beheer

Wat Alex echt anders maakt dan andere vermogensbeheerders, is dat we niet alleen proberen de beste aandelen te zoeken, maar dat onze systemen ervoor kunnen kiezen om helemaal of voor een deel uit aandelen te stappen of juist 100% (behalve bij het defensieve profiel) in aandelen te beleggen. We kopen en verkopen aandelen dus regelmatig.

 
risicos

Risico's bij Alex Laten Beleggen

Aandelenkoersen maken vaak een golfbeweging. Daarom willen we instappen als een aandeel stijgt en uitstappen als het daalt. De momenten waarop we dat doen, zullen achteraf gezien eerder of later zijn dan het ideale moment. En aan- en verkooptransacties die niet op het ideale moment zijn gedaan, kunnen samen leiden tot verlies.risicos2

Valutarisico

De koers van een aandeel in een vreemde valuta kan omhoog of omlaag gaan. Daarmee stijgt of daalt de waarde ervan. Maar als de valutakoers daalt, terwijl de waarde van het aandeel gelijk blijft, daalt toch de waarde van het aandeel omgerekend in euro’s.

Tegenpartijrisico

Alex belegt in aandelentrackers met fysieke replicatie. Dit betekent dat aandelen in de tracker daadwerkelijk worden aangekocht. Deze aandelen kunnen worden uitgeleend om inkomsten te genereren. Het uitlenen van aandelen brengt risico’s met zich mee. Dit is het tegenpartijrisico. Dit risico beperkt Alex tot een minimum door alleen in aandelentrackers te beleggen die niet meer dan 15% van de aandelen uitlenen. Ook wordt dit risico afgedekt met een onderpand dat meer waard is dan het aandeel.

Voor meer informatie over risico’s in het algemeen verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de handleiding.

Wij houden uw risico goed in de gaten!

Om goed voor u te kunnen beleggen, bepalen we aan de hand van uw input van tevoren hoeveel risico u kunt en wilt nemen. U geeft antwoord op een aantal vragen, zodat duidelijk is welk van de 5 beleggingsprofielen het beste bij u past. Aan de hand daarvan leggen we u een persoonlijk beleggingsplan voor.

Gaat u daarmee akkoord? Pas dan gaan we voor u aan de slag. Het beleggingsplan, uw inleg, het moment van klant worden en uw eventuele bijstortingen of opnames bepalen de samenstelling van uw individuele portefeuille. Elke dag controleert Alex actief of uw portefeuille nog past bij uw beleggingsplan. Is het risico van uw portefeuille hoger dan uw profiel toelaat? Dan worden risicovolle aandelen verkocht.