Beleggingsbeleid

Hoe belegt Alex Laten Beleggen voor u?

U wilt uw vermogen laten groeien en gaat beleggen om rendement te behalen. Beleggingsresultaten kunnen in een onvoorspelbaar beursklimaat echter tegenvallen.

Bij Alex geloven we dat vermogensgroei begint met vermogensbehoud. Alex is één van de weinige banken die in- en uit aandelen stapt om zo meer uit uw vermogen te halen. Dat noemen wij ‘actief beheer’. Hoe dit actief beheer werkt, leest u hieronder.


Dagelijkse evaluatie van uw portefeuille 

Elke dag analyseren we alle aandelen in uw portefeuille en kijken naar de optimale samenstelling van uw portefeuille. Aan de hand daarvan beslissen we of we aandelen aankopen, verkopen of behouden. Voor ons actief beheer gebruiken we verschillende technische kwantitatieve analysemodellen. We interpreteren informatie en grafieken van historische aandelenkoersen.

Ingrijpen wanneer het nodig is

 

Wanneer onze analyse modellen bepalen dat de beurs tegenzit, richten we ons op vermogensbehoud. We nemen een time out door even direct of geleidelijk uit aandelen te stappen. Door uw vermogen in obligatietrackers te beleggen beperken wij de invloed van grote dalingen op de aandelenbeurs.

 

We hanteren drie aanleidingen om uit aandelen te stappen:

  1. Als volgens onze modellen een aandeel niet meer naar behoren presteert.
  2. Wanneer het risico van uw portefeuille niet in overeenstemming is met uw risicoprofiel.
  3. Zodra een aandeel onder een bepaald percentage van de hoogste koers komt. Dit vangnet zorgt ervoor dat het aandeel automatisch verkocht wordt. Op deze manier kunnen wij uw winst veilig stellen of het verlies op dat moment beperken.

 

Betekent dit dat ik nooit verlies kan lijden?

 

Nee, er zijn natuurlijk altijd risico's, het blijft ten slotte beleggen. Ondanks ons in- en uitstapbeleid kan uw vermogen zich negatief ontwikkelen. Als onze analysemodellen een dalende trend signaleren willen wij namelijk eerst bewijs zien voordat we uitstappen. Hierdoor kan ook een negatief rendement ontstaan.

 

Elke dag aandacht

 

Voor ons actief beheer gebruiken we verschillende technische kwantitatieve analysemodellen. We interpreteren informatie en grafieken van historische aandelenkoersen. Aan de hand daarvan beslissen we of we aandelen aankopen, verkopen of behouden.

Wilt u meer informatie?

Vraag de uitgebreide informatiemap van Alex Laten Beleggen aan. Maar u kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met ons team via +34 952 924 011.

Beleggen brengt risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. Uw inleg kan verloren gaan.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.