Sprinters

Beleggen in sprinters
Een sprinter is een beurgenoteerd beleggingsinstrument, waarmee u versneld kunt profiteren van een stijging of een daling van een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan een aandeel, index, valuta, obligatie of grondstof zijn.

De Sprinter Long kan gebruikt worden om in te spelen op een verwachte stijging van een onderliggende waarde. Verwacht u een daling van een onderliggende waarde, dan kunt u hierop inspelen met een Sprinter Short. Sprinters kunt u ook gebruiken om risico's af te dekken.

Risico's
De risico’s die zijn verbonden aan het kopen van financiële instrumenten met hefboomwerking zijn vergelijkbaar met de risico’s die zijn verbonden aan het kopen van opties. Ze hebben als verschil met opties dat er geen tijdspremie (tijds- en verwachtingswaarde) dient te worden betaald. Bovendien kunnen er géén onbeperkte verliezen optreden zoals bij futures en geschreven opties. Een laatste verschil ligt in de rente die wordt betaald. Met bovenstaande producten kan men beleggen met een hefboom en dat is mogelijk doordat belegd wordt met een beperkte inleg. Een koper betaalt niet het gehele bedrag voor de onderliggende waarde, maar slechts een deel. Het overige deel wordt gefinancierd door de uitgevende instelling. Over dit gedeelte betaalt de koper rente. Hij betaalt deze rente niet rechtstreeks. Door de hefboom is een belegging in deze financiële instrumenten risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde.

Wilt u ook beleggen met sprinters? Open dan nu een gratis rekening.