Trackers

Beleggen in trackers
Een tracker (of ETF) is een eenvoudig en begrijpelijk beleggingsproduct. Trackers zijn transparant en bieden een goede spreiding. Een tracker volgt een onderliggende waarde zoals een index, de goudprijs en wisselkoersen. Bij Alex kunt u in vele trackers van verschillende aanbieders handelen. 

Risico's
De risico’s zijn bij trackers kleiner dan bij aandelen aangezien de tracker een index volgt en niet één bepaald aandeel. Indien de koers van de index daalt, zal de koers van een tracker die de index volgt ook dalen. In principe zijn de risico’s van trackers gelijk aan de risico’s van de onderliggende waarden waarin belegd wordt (de risico’s van een fysieke tracker op de AEX zijn gelijk aan de risico’s van een rechtstreekse belegging in de AEX).

Hierop zijn twee uitzonderingen: (1) Bij synthetische trackers bestaat een zogenaamd tegenpartij risico. Op het moment 36 dat de partij die zich via de swapconstructie verplicht heeft de performance van de te volgende index te leveren failliet zou gaan, zou de waarde van de tracker flink kunnen dalen. Dit risico zou eventueel beperkt kunnen worden door het onderpand dat al dan niet bedongen is als onderdeel van de swapconstructie. (2) Het uitlenen van effecten. Fondsmanagers kunnen de financiële instrumenten verbonden aan de fysieke trackers (onderliggende waarden) uitlenen aan derden. De (leen)opbrengst die hier tegenover staat wordt vaak gedeeld tussen fondsmanager en belegger, maar het risico dat hiermee gepaard gaat, komt volledig voor rekening van de belegger. Net als bij de synthetische variant kan het risico worden beperkt door het bedingen van een onderpand, maar dat neemt het risico van eventuele waardevermindering van de tracker niet weg. Bovengenoemde risico’s gelden overigens ook voor de meeste beleggingsfondsen aangezien die bijna allemaal de mogelijkheid hebben om met synthetische constructies te werken en/of effecten uit te lenen.

Wilt u ook beleggen in trackers? Open dan nu een gratis rekening.