Turbo's

Beleggen in turbo's
Net zoals Sprinters en Speeders belegt u met een Turbo versneld - met een hefboom dus - in aandelen, indices of bijvoorbeeld grondstoffen.

Denkt u dat de koers gaat stijgen, dan koopt u een Turbo long. Denkt u dat de koers gaat dalen, dan kiest u voor een Turbo short. Met Turbo's kunt u profiteren van een stijgende en dalende koersen en daarom is dit product geschikt voor elk denkbaar beursklimaat. 

Risico's
Het verlies op een turbo kan groter zijn dan wanneer direct in de onderliggende waarde zou worden belegd. Dit kan zich voordoen als u in een turbo long belegt en de koers van de onderliggende waarde daalt of wanneer u belegt in een turbo short en de koers van de onderliggende waarde stijgt. U kunt maximaal uw inleg verliezen. De koersen van turbo’s waarvan de onderliggende waarden niet in Euro’s noteren, kunnen worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoers. Als er op de secundaire markt geen handel mogelijk is – bijvoorbeeld in het geval van een storing – is het mogelijk dat de waarde van de turbo snel stijgt of daalt zonder dat u uw positie kunt sluiten. Bij turbo’s met een hoge hefboom loopt u de volgende extra risico’s: Bij turbo’s met een hoge hefboom ligt het stop-loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. Naast het extra risico dat u loopt doordat deze hoge hefboom het negatieve rendement versterkt als uw visie niet uitkomt, betekent dit dat de kans dat het stop-loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate u een positie langer vasthoudt.

Stop-loss-niveau
De turbo wordt beëindigd als de koers van de onderliggende waarde het stop-loss-niveau bereikt. Het stop-lossniveau van de onderliggende waarde kan op andere tijdstippen bereikt worden dan de tijden waarop de turbo’s zelf verhandelbaar zijn. De stop-loss-niveauss worden – afhankelijk van de uitgevende instelling – dagelijks/ maandelijks aangepast. Een aanpassing in het stop-loss-niveau kan ervoor zorgen dat de turbo wordt beëindigd.

Kredietrisico op de uitgevende instelling
Turbo’s zijn financiële constructies. Dit betekent dat u bijvoorbeeld in het geval van faillissement van de aanbieder een deel van de waarde, en in het slechtste geval de gehele waarde van de belegging kunt verliezen. Daarbij is het zo dat beleggers in turbo’s geen aanspraak maken op de onderliggende waarde. Liquiditeitsrisico Turbo’s worden verhandeld op de secundaire markt. Dit gebeurt via de beurs (multilateraal) maar ook via andere platforms (OTC). Bij zowel de turbo’s die multilateraal als bilateraal worden aangeboden treedt de uitgevende instelling op als liquidity provider c.q. market maker en bieden ze de belegger de mogelijkheid om de turbo’s 38 te verkopen of aan te kopen.

Turbo’s uitgegeven door Binck worden verhandeld via CATS (meer informatie over CATS vindt u in hoofdstuk 8.3 van de handleiding voor Zelf Beleggen). Omdat u bij Binck turbo’s handelt tegen de uitgevende instelling bestaat er een kans op een minder goede prijsvorming dan op een reguliere beurs. Risico’s gerelateerd aan het beleggen in turbo’s met een future als onderliggende waarde De koers van een future kan verschillen van de spotprijs voor een bepaalde onderliggende waarde op de markt (voor levering). U dient er alert op te zijn dat de onderliggende waarde dus niet de spotkoers is maar de koers van de future.

Wilt u ook beleggen met turbo's? Open dan nu een gratis rekening.